Header Spektraal ICT Services

Wie zijn wij ?

Smartboard voorbeeldSpektraal ICT Services is de maker van deze website www.smartboardpagina.nl, waar leerkrachten veel materiaal voor hun lessen op een SMARTBoard kunnen vinden. Wij zijn een onderneming die zich bezighoudt met internet technologie, en in het bijzonder met het toepassen daarvan in het onderwijs. Een van onze specialiteiten is het leveren van SMARTBoards.

Ons doel daarbij is niet alleen het leveren van de "hardware" maar om een compleet pakket te bieden voor het toepassen van de borden in de school.

Iedereen in het onderwijsveld begrijpt wat een verbetering de toepassing van interactieve borden kan betekenen voor het onderwijs, maar daarmee staan ze nog niet volledig operationeel in je klas. Daarvoor is een zorgvuldige planning en training van het team nodig. Dit moet ervoor zorgen dat leerkrachten zelf ervaren hoe gemakkelijk het is om ermee te werken, en er plezier in krijgen om samen met de kinderen de mogelijkheden van de borden te verkennen.


De mogelijkheden van Spektraal ICT Services

Vaak worden SMARTBoards geleverd door audiovisueel georiënteerde ondernemingen, maar die hebben niet altijd goed begrepen waar het in het onderwijs om draait en welke weerstanden er bij het implementeren van dit soort nieuwe technieken kunnen optreden.

Leerkrachten voor het smartboard Binnen Spektraal ICT Services is de kennis van beide gebieden ruim aanwezig. Een grote kennis van ICT en Internet technologie gecom-bineerd met een ruime ervaring met de bestuurlijke en praktische pro-blematiek van het onderwijs

Spektraal ICT Services kan u helpen om het hele traject vanaf de idee vorming, tot aan een succesvolle implementatie te begeleiden.

Wij zijn geen dozen schuivers, voor ons is het juiste gebruik van de borden in de context van de onderwijs doelstellingen van de school belangrijker dan het verkopen van de hardware.


Om de dit te realiseren zouden we graag het hele traject met u uitvoeren:

1) Introductie
2) Inventarisatie gebruik
3) Planning
4) Levering
5) Training
6) Coaching


(wat zijn SMARTBoards en hoe worden ze in het onderwijs gebruikt)
(wat is de meerwaarde voor onze school)
(wat komt er bij kijken om ze effectief te gaan gebruiken)
(scherpe prijzen afgestemd op uw budget)
(op de school toegesneden trainingen op voor onderwijs gebruikelijke tijden)
(waar nodig individuele begeleiding van leerkrachten en schoolmanagement)


Maar ook wanneer u een gedeelte van dit traject door ons zou willen laten verzorgen, bent u bij ons aan het goede adres. Voor nadere informatie kunt u hier een PDF document downloaden over onze dienst verlening

Heeft u vragen of opmerkingen neem gerust contact met ons op. Wij zijn graag bereid u in een vrijblijvend gesprek uit te leggen wat het gebruik van SMARTBoards voor uw school zou kunnen betekenen

Ter nadere informatie hier een link naar een krantenbericht over een van onze projecten

 
Heeft u goede links of opmerkingen dan graag een mail naar info@smartboardpagina.nl